Portal de la Transparència

Ajuntament de Salou

La Transparència (9)

Informació institucional, organitzacional i de planificació (13)

Organigrama municipal (3)

Normativa i informació jurídica (13)

Decrets anonimitzats (1)

2023 (544)

Mocions (5)

2023 

2016 (12)

Informació econòmico-financera (21)

Pressupostos generals (Ajuntament de Salou) (11)

Execució trimestral del pressupost (Ajuntament de Salou) (9)