Resultat enquestes de satisfacció OAC 2021

Enquestes totals 2021583Resultat
Sobre atenció ciutadana 360 8,8
Sobre administració electrònica 223 8,1