La Transparència

Per un govern més transparent oferim les dades al ciutadà sobre pressupostos i resultats.

Informació institucional, organitzacional i de planificació (11)

Normativa i informació jurídica (12)

Mocions (1)

2016 (12)

Informació econòmico-financera (13)

Execució trimestral del pressupost (5)

Pagament a proveidors i Període mitjà de pagament (6)

Relació de convenis subscrits (8)

2019 (5)

2018 (8)

2017 (7)

Patronat Municipal de Turisme de Salou (9)

2016 (4)

Convenis del Departament de Serveis Socials (10)

Convenis dels Serveis Tècnics d'Arquitectura (10)

Subvencions i ajudes públiques concedides (5)

2015 (6)

Contractació de serveis (6)