La Transparència

Per un govern més transparent oferim les dades al ciutadà sobre pressupostos i resultats.

Informació institucional, organitzacional i de planificació (12)

Organigrama municipal (3)

Normativa i informació jurídica (13)

Mocions (5)

2023 

2016 (12)

Informació econòmico-financera (21)

Pressupostos generals (Ajuntament de Salou) (11)

Execució trimestral del pressupost (Ajuntament de Salou) (9)

Pagament a proveidors i Període mitjà de pagament (10)

Modificacions pressupostàries (Ajuntament) (8)

Comptes anuals (Ajuntament de Salou) (9)

Relació de convenis subscrits (8)

2023 (5)

2021 (8)

Ensenyament (7)

2020 (8)

2019 (6)

2018 (8)

2017 (7)

Patronat Municipal de Turisme de Salou (9)

2016 (4)

Subvencions i ajudes públiques concedides (7)

2015 (6)