La Transparència

Per un govern més transparent oferim les dades al ciutadà sobre pressupostos i resultats.

Informació institucional, organitzacional i de planificació (11)

Normativa i informació jurídica (9)

Mocions (1)

2016 (12)

Informació econòmico-financera (13)

Pagament a proveidors i Període mitjà de pagament (5)

Relació de convenis subscrits (7)

Convenis del Departament de Serveis Socials (10)

Convenis dels Serveis Tècnics d'Arquitectura (10)

2016 (4)

2017 (7)

Patronat Municipal de Turisme de Salou (9)

2018 (6)

Subvencions i ajudes públiques concedides (5)

2015 (6)