Campanyes de publicitat i propaganda 2020

Comunicació i propaganda any 2020
Medi Ambient, Sanitat i Salut 5.000 €
Comunicació Instituciónal 92.850 €
Publicació d'anuncis oficials (Serveis interns) 50.000 €
Comerç i Promoció Econòmica 25.000 €
Esports 10.000 €
Cultura, festes i TAS 85.000 €
Infància 18.500 €
Joventut 5.000 €