Resultats del servei al 2023

Expedients totals 288
Oberts 5
Tancats 283
Classificació del tancament Tipologia
Resolt 227 Accessibilitat, horaris i instal·lacions 2
Altres causes 24
Empleats públics 10
Informació 2
No es tracta d'una queixa/suggeriment 42
Servei prestat 28
Servei prestat (mitjans electrònics) 1
Via pública 118
No resolta i prevista 41 Accessibilitat, horaris i instal·lacions 1
Altres causes 2
Servei prestat 4
Via pública 34
No resolta ni prevista 5 Servei prestat 2
Via pública 3
Caducitat 9 Altres causes 7
Servei prestat 2