2020

Número de sol·licituds rebudes: 48

Tipologia
Llicències 15
RRHH 2
Activitats 6
Policia 3
Planejament i gestió 2
Secretaria 3
Ocupació via pública 2
Estadística i padró 5
Gestió de protocol 3
Disciplina 1
Concessions 3
Qualitat 1
Sanitat 1
Intervenció 1

Total estimades: 22

Total desestimades: 0

Total no admeses: 0