Resultat enquestes de satisfacció OAC 2023

Enquestes totals 20231734Resultat
Sobre atenció ciutadana 1243 8,89
Sobre administració electrònica 491 8,06