Resultat enquestes de satisfacció OAC 2020

Enquestes totals 20201067Resultat
Sobre atenció ciutadana 764 8,5
Sobre administració electrònica 303 7,7