Personal funcionari habilitat per a l'expedició de còpies autèntiques

Personal funcionari habilitat per a l'expedició de còpies autèntiques
1 Carlos Beunza Arrue
2 Angelina Lara Aparicio
3 Laura Ros Nogues
4 Mercè Domingo Garcia
5 Silvia Colàs Montero
6 Elena Casadó Ferrus
7 Trini Arribas Ruiz
8 Susana Prrats Adell
9 Goretti Creus Boronat
10 Cinta Gas Vilanova
11 Yolanda hernández Fernández
12 Sonia Moreno Gutiérrez
13 Esther Gómez Sentias
14 Jordi Panadès Perpinyà
15 Mercedes Madrid Valverde
16 Judith Termens Prat
17 Ana Paz García
18 Àngels Cazorla Agustench
19 Cristina Pastor García
20 Mònica Ezquerra Barbarà