Informació institucional, organitzacional i de planificació

Informació sobre les funcions que desenvolupa l'Ajuntament, la normativa que se li aplica, la seva estructura organitzativa i els seus càrrecs electes.

Organigrama municipal (3)