2020 - 1r trimestre Pagament a proveïdors (informe de morositat)

(No es disposa)