Resultats del servei al 2022

Expedients totals 301
Oberts 8
Tancats 293
Classificació del tancament Tipologia
Resolt 210 Accessibilitat, horaris i instal·lacions 1
Altres causes 26
Empleats públics 11
Informació 5
No es tracta d'una queixa/suggeriment 64
Servei prestat 23
Via pública 80
Posposats 56 Altres causes 9
Empleats públics 1
Informació 1
No es tracta d'una queixa/suggeriment 1
Servei prestat 2
Via pública 42
No previst 21 Accessibilitat, horaris i instal·lacions 2
Altres causes 1
Servei prestat 2
Via pública 16
Caducitat 6 Altres causes 2
Informació 1
Servei prestat 1
Via pública 2