Portal de la Transparència

Ajuntament de Salou

La Transparència (9)

Informació institucional, organitzacional i de planificació (12)

Organigrama municipal (3)

Normativa i informació jurídica (12)

Mocions (5)

2023 

2016 (12)

Informació econòmico-financera (21)

Pressupostos generals (Ajuntament de Salou) (10)

Execució trimestral del pressupost (Ajuntament de Salou) (9)

Pagament a proveidors i Període mitjà de pagament (10)

Modificacions pressupostàries (Ajuntament) (8)

Comptes anuals (Ajuntament de Salou) (9)

Relació de convenis subscrits (14)

2021 (8)

Ensenyament (7)

2020 (8)

2019 (6)

2018 (8)

2017 (7)

Patronat Municipal de Turisme de Salou (9)

2016 (4)

Convenis del Departament de Serveis Socials (10)

Convenis dels Serveis Tècnics d'Arquitectura (10)

2023 

Subvencions i ajudes públiques concedides (6)

2015 (6)