Portal de la Transparència

Ajuntament de Salou

La Transparència (6)

Informació institucional, organitzacional i de planificació (11)

Normativa i informació jurídica (10)

Mocions (1)

2016 (12)

Informació econòmico-financera (13)

Pagament a proveidors i Període mitjà de pagament (5)

Relació de convenis subscrits (7)

Convenis del Departament de Serveis Socials (10)

Convenis dels Serveis Tècnics d'Arquitectura (10)

2016 (4)

2017 (7)

Patronat Municipal de Turisme de Salou (9)

2018 (6)

Subvencions i ajudes públiques concedides (5)

2015 (6)

Indicadors (2)

Indicadors ITA (1)

2014 (6)

Informació sobre la corporació municipal (3)

Relacions amb els ciutadans i la societat (3)

Transparència economicofinanciera (2)

Transparència en materies d'urbanisme, Obres Públiques i mediambient (4)

Indicadors llei de transparència (4)