Portal de la Transparència

Ajuntament de Salou

La Transparència (9)

Informació institucional, organitzacional i de planificació (11)

Normativa i informació jurídica (13)

Mocions (2)

2016 (12)

Informació econòmico-financera (21)

Pressupostos generals (Ajuntament de Salou) (10)

Execució trimestral del pressupost (Ajuntament de Salou) (8)

Pagament a proveidors i Període mitjà de pagament (9)

Relació de convenis subscrits (12)

2021 (8)

Ensenyament (7)

2020 (8)

2019 (6)

2018 (8)

2017 (7)

Patronat Municipal de Turisme de Salou (9)

2016 (4)

Convenis del Departament de Serveis Socials (10)

Convenis dels Serveis Tècnics d'Arquitectura (10)

Subvencions i ajudes públiques concedides (6)

2015 (6)

Contractació de serveis (6)