Normativa i informació jurídica

Enllaços a reglaments i normatives vigents, informació sobre els plens i la junta de govern i accés al tauler d'anuncis virtual de la Institució.

Decrets anonimitzats (1)

2023 (975)

Mocions (5)

2023 

2016 (12)