Directrius, sentències i resolucions judicials, instruccions, acords, circulars o respostes a consultes plantejades que suposin una interpretació de dret.