Codi de Bon Govern i Conducta, Reglament Orgànic Municipal i Decàleg de Bones Pràctiques