Indicadors ITA

Índex de Transparència dels Ajuntaments realitzat per Transparència Internacional (TI), organització no governamental a escala universal dedicada a combatre la corrupció, congrega la societat civil, sector privat i els governs.

2014 (6)

Informació sobre la corporació municipal (3)

Relacions amb els ciutadans i la societat (3)

Transparència economicofinanciera (2)

Transparència en materies d'urbanisme, Obres Públiques i mediambient (4)

Indicadors llei de transparència (4)