2022

Número de sol·licituds rebudes: 155

Tipologia
Llicències 102
Activitats 44
Disciplina 3
Qualitat 1
RRHH 1
Premsa i comunicació 1
Participació ciutadana 1
Planejament i gestió 2

Total estimades: 122

Total desestimades: 0

Total no admeses: 0