2021

Número de sol·licituds rebudes: 165

Tipologia
Llicències 50
RRHH 8
Activitats 55
Policia 5
Planejament i gestió 1
Estadística i padró 2
Disciplina 1
Contractacio 3
Patrimoni 1
Serveis Socials 2
Intervenció 1
Sancions 2
Alcaldia 1
Recaptació Voluntària 4
Recaptació executiva 3
Rendes 1
Protecció civil 2

Total estimades: 105

Total desestimades: 0

Total no admeses: 0