Resolucions dictades sobre compatibilitats d'activitats privades de càrrecs públics i treballadors públics