Campanyes de publicitat i propaganda 2021

Comunicació i propaganda any 2021
Medi Ambient, Sanitat i Salut 4.250,00 €
Comunicació Institucional 78.922,50 €
Publicació d'anuncis oficials (Serveis Interns) 42.500,00 €
Comerç i Promoció Econòmica 21.250,00 €
Esports 8.500,00 €
Cultura, Festes i TAS 72.250,00 €
Infància 15.725,00 €
Joventut 4.250,00 €