La Transparència

Per un govern més transparent oferim les dades al ciutadà sobre pressupostos i resultats.

Informació institucional, organitzacional i de planificació (10)

Normativa i informació jurídica (9)

Mocions (1)

2016 (12)

Informació econòmico-financera (13)

Pagament a proveidors i Període mitjà de pagament (5)

Relació de convenis subscrits (7)

Convenis del Departament de Serveis Socials (10)

Convenis dels Serveis Tècnics d'Arquitectura (10)

2016 (4)

2017 (7)

Subvencions i ajudes públiques concedides (3)

2015 (6)