La Transparència

Per un govern més transparent oferim les dades al ciutadà sobre pressupostos i resultats.

Normativa i informació jurídica (8)

Mocions (1)

2016 (12)

Informació econòmico-financera (13)

Pagament a proveidors i Període mitjà de pagament (4)

Relació de convenis subscrits (7)

Convenis del Departament de Serveis Socials (10)

Convenis dels Serveis Tècnics d'Arquitectura (10)

2016 (4)

2017 (7)

2018 

Subvencions i ajudes públiques concedides (2)

2015 (6)