Portal de la Transparència

Ajuntament de Salou

La Transparència (5)

Informació econòmico-financera (12)

Relació de convenis suscrits (4)

Convenis del Departament de Serveis Socials (10)

Convenis dels Serveis Tècnics d'Arquitectura (10)

Subvencions i ajudes públiques concedides (2)

2015 (6)

Indicadors (2)

Indicadors ITA (1)

2014 (6)

Informació sobre la corporació municipal (3)

Relacions amb els ciutadans i la societat (3)

Transparència economicofinanciera (2)

Transparència en materies d'urbanisme, Obres Públiques i mediambient (4)

Indicadors llei de transparència (4)