Portal de la Transparència

Ajuntament de Salou

La Transparència (6)

Informació institucional, organitzacional i de planificació (10)

Normativa i informació jurídica (9)

Mocions (1)

2016 (12)

Informació econòmico-financera (13)

Pagament a proveidors i Període mitjà de pagament (5)

Relació de convenis subscrits (7)

Convenis del Departament de Serveis Socials (10)

Convenis dels Serveis Tècnics d'Arquitectura (10)

2016 (4)

2017 (7)

Subvencions i ajudes públiques concedides (3)

2015 (6)

Indicadors (2)

Indicadors ITA (1)

2014 (6)

Informació sobre la corporació municipal (3)

Relacions amb els ciutadans i la societat (3)

Transparència economicofinanciera (2)

Transparència en materies d'urbanisme, Obres Públiques i mediambient (4)

Indicadors llei de transparència (4)